ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ อาจารย์เกศริน คำมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ อาจารย์เกศริน คำมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสันกำแพง คณะกรรมการประเมินกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ณ วัดแม่ปูคาเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่