ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562 สพป.ลำพูน เขต 1

** กรณีขอย้ายสับเปลี่ยน >> แบบบันทึกขอย้ายสับเปลี่ยน