ประชุมธุรการโรงเรียน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมธุรการโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อชี้แจงนโยบายการทำงาน พร้อมกับภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2562 โดยได้ติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อีกด้วย ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561