โรงเรียนวัดอรัญญาราม สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนวัดอรัญญาราม สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนวัดอรัญญาราม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ คลิกอ่านประกาศ