ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิปหัตถกรรมฯ 61

เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2561  นายประพันธ์  รินพล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็่นประธานเปิดการประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปี 2561 ณ ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1