สพป.ลำปาง เขต 1 ศึกษามาดูงาน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมณ์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 120 คน ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพป.ลำปาง เขต 1 ในการนี้จะได้นำความรู้ และประสบการณ์ไปพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1