ปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่  8  กันยายน  2561  นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  นำคณะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนในสังกัดฯ  ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษา  เขต  1