รับชมรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2561

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2561 ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ซึ่งในวันนี้มีประเด็นสำคัญดังนี้ (ประเด็น) ศาสตร์พระราชา(1)แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย (2) ปัญหาน้ำเสีย (3)บันไดสู่ความสำเร็จ 3 ขั้น คือ คิด พูด ทำ (ประเด็น) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบเพื่อนครู (1) การลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนสอนคนตาบอด (2) การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2561 คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทฯ (3) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สนามสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ตำแหน่งครูผู้ช่วย (4) พิธีปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียน สพฐ. OBEC Young Sepak Takraw 2018 Inspired by Thai PBS (5) ศ.คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยม Partnersship school ณ โรงเรียนวัดบางกอบัว (6) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีรของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ประเด็น) แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. (1) การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (2) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอินเตอร์เน็ต (3)กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับรักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา รับชม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1