การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) R 2 R สพป.ลำพูน เขต 1

++ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) R 2 R สพป.ลำพูน เขต 1 คลิกที่นี่
++ เอกสารประกอบการเรียนรู้การทําวิจัยในงานประจําสู่ความเป็นเลิศ โดย นายแพทย์สมชาติ โตรักษา คลิกที่นี่
++ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี และอาจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา คลิกที่นี่