การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ลงกรอบอัตรากำลังใหม่ ตามแนวทางที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1