ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ และโรงเรียนวัดสะแล่ง อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ง อำเภอเมืองลำพูน เพื่อให้กำลังใจครู นักเรียน และตรวจติดตามการอ่านออกเขียนได้ การดำเนินการกิจกรรม 5 ส เพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และนำไปสู่นโยบายการเป็นห้องเรียนคุณภาพ ซึ่งพบว่าทุกห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอน และนักเรียนแต่ละชั้นมีการจัดทำโครงงานคุณธรรม ที่เหมาะสมแก่การเรียนของแต่ละช่วงชั้น โดยมีนายสมทัด สมมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสะแล่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่มีครูจำนวน 3 คน จึงต้องใช้การบริหารจัดการการเรียนรวมชั้น โดยได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน และเตรียมวางแผนสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ