รับชมรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2561 ผ่านระบบ Video Conference โดย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ซึ่งในวันนี้มีประเด็นสำคัญดังนี้ (ประเด็น) ศาสตร์พระราชา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาตลอดรัชกาล (ประเด็น) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบเพื่อนครู (1) รัฐบาลขอเชิญชวนพร้อมใจกันแต่งกาย หรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม 2561 (2) การลงพื้นที่ติดตามของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้นักเรียนและครูผู้ประสบภัยพิบัติดินถล่ม ณ โรงเรียนบ้านสว้า จังหวัดน่าน (3) แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนเอเอฟเอสของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (4) ชื่นชมกับนักเรียนไทยคว้า 14 รางวัล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเซียระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15 (SMO 2018) ณ สาธารณรับประชาชนจีน (ประเด็น) แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. (1) การพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ (2) การเตรียมความพร้อมรับการสอบ PISA 2018 โดยรับชม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1