ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 คลิกที่นี่