เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธี โดยมีนายชวลิต สร้างโศรก ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่น ในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ได้ปฏิบัติตามกฎ และคำปฏิญาณของลูกเสือ ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 เข้าร่วมพิธี จำนวน 431 นาย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแม่เมย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน