++การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พ.ศ.2561

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พ.ศ.2561 คลิกที่นี่