ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 3)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 คลิกอ่านประกาศที่นี่