สรุปรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกที่นี่