สพป.ลำพูน เขต 1 รับชมรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้น นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับพิธีรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1