ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดประกาศ