การถ่ายโอนโรงเรียนบ้านทากู่ ไปสังกัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก

วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดพิธีลงนามส่งมอบสถานศึกษาโรงเรียนทากู่ อำเภอแม่ทา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง ปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก และ ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมลงนาม โดยได้รับเกียรติจาก นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนบ้านทากู่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน