++ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่ว่างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ดาวน์โหลดประกาศ