++ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ดาวน์โหลดประกาศ