ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานตำบลน้ำดิบ

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานตำบลน้ำดิบ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ บ้านไร่ดง บ้านเหล่าป่าก๋อย วัดปากล้อง บ้านหนองผ้าขาว บ้านป่ารกฟ้า วัดน้ำดิบ และวัดวังกู่ และบรรยายพิเศษการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจในการรวมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 และอำเภอป่าซางที่ 3 เป็นเครือข่ายเดียว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ลูกจ้าง จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน