โรงเรียนบ้านดอยคำ จัดกิจกรรม “สันทนาการวันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560”

โรงเรียนบ้านดอยคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดกิจกรรม “สันทนาการวันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ซึ่ง ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมงานด้วย ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน และผู้ร่วมงานประกอบด้วยครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน