โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย จัดกิจกรรม “วันสู่โลกกว้าง” ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดกิจกรรม “วันสู่โลกกว้าง” ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดย ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ซึ่งในงานมีพิธีผูกข้อมือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ตลอดจนการมอบทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้เกียรติ มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น มอบประกาศนียบัตรครูตำรวจ D.A.R.E โดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าซาง และสารวัตรสืบสวนปราบปรามสถานีตำรวจภูธรป่าซาง มอบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง โดยครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และการแสดงของนักเรียน