สพป.ลำพูน เขต 1 จัดพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 41

สโมสรไลออนสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดทำพิธีพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 41 ซึ่งสโมสรไลออนส์จามเทวีลำพูน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการมอบให้โรงเรียนในจังหวัดลำพูน มีโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานจำนวน 62 โรงเรียน โดย ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1เป็นประธานในพิธี และไลออน บุญทอง ขันแก้วผาบ ประธานสารานุกรมไทยพื้นที่จังหวัดลำพูนอ่านพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไลออน วรภูมิ แน่งน้อย นายกสโมสรไลออนจามเทวีลำพูน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในโอกาสนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ได้แก่ นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 นายสมภพ ทิพย์เวียง ดร.บัณฑิต ชุณสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางนิลวรรณ ศรีเรือน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 75 คน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1