การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ ที่ว่างใน สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศรับสมัคร

หลักเกณฑ์องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด