ชื่นชมเด็กดีเก็บเงินได้

เด็กชายวรภพ เขียวกันทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลำพูน เขต 1 เก็บเงินได้จำนวน 1,000 บาท ขณะเดินเล่นบริเวณทางเดินไปที่จอดรถ ระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน แล้วนำมาสอบถามหาเจ้าของ ในขณะที่มีการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นของ อาจารย์บุญสืบ เตซาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอ้อ ซึ่งอาจารย์บุญสืบ เตชาวงศ์ ได้มอบเงินจำนวน 200 บาท เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดี ถือว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมในการทำความดีของ เด็กชายวรภพ เขียวกันทา อย่างมากที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว นำเงินไปเก็บไว้เป็นของตนเอง แต่เลือกที่จะส่งคืนเจ้าของ ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะชื่นชม เด็กชายวรภพ เขียวกันทา แล้ว ยังต้องชื่นชมครูอาจารย์ และผู้ปกครองอีกด้วย ที่ปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้กับเยาวชน และยึดถือเอาเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป