เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 เข้าค่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรเชษฐ์ คำสุวัตร์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน