ร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านทาป่าเปาและโรงเรียนบ้านทาปลาดุก

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านทาป่าเปาและโรงเรียนบ้านทาปลาดุก ในโอกาสที่ทางโรงเรียนบ้านทาป่าเปาและโรงเรียนบ้านทาปลาดุก จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทาป่าเปา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน