นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป.ลำพูน เขต 1ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 -3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

นายไพบูลย์ คุณชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางยุพิน เข็มอนุสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน นำนักเรียนคือ เด็กชายเดชสิทธิ์ พันธ์สุทธิ เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 -3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผลการแข่งขันฯ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน แข่งขัน ณ โรงเรียนสายปัญญา จังหวัดปทุมธานี