การประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสวัสดิการภายใน สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปี 2560 เพื่อรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน รายงานสถานะการเงิน และรายงานข้อมูลสมาชิก ตลอดจนร่วมกันพิจารณาการดำเนินการและแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินงานกองทุนฯ โดยมีสมาชิกกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 74 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1