สพป.ลำพูน เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจาก สพป.พะเยา เขต 1

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.เจตนา เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 ในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบรรยายให้ความรู้โดย ดร.เจตนา เมืองมูล ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1