การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีคณะทำงานจากทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1