โรงเรียนบ้านป่าเลา..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ดาวน์โหลดประกาศ