กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน และเป็นการเพิ่มประสบการณ์และยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน