กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 และ ม.3 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2

นายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลพ.1 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายวิชาการแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 และ ม.3 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนวัดน้ำดิบ สิ้นสุดการอบรมในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 พร้อมนี้ ท่าน ศน.พงษ์เทพ มนัสตรง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ