สมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน เขต 1 ให้กำลังใจการทำงานของ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ผู้แทนสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน เขต 1 ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ ดร.สุวิทย์ มุดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ และนายสมภพ ทิพย์เวียง ได้กล่าวขอบคุณและชี้แจงแนวนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1