โรงเรียนในตำบลเหมืองจี้ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในตำบลเหมืองจี้ จำนวน 38 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการทบทวนสรุปบทเรียน ตามหลักสูตรของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน