รายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม รับชม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1