นักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเรือ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 เด็กหญิงวรัญญา จันทร์หาญ นักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ พ.ศ.2560 เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านการสร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 785 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล