โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ ร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแมท โซดุกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 21

โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแมท โซดุกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏผลดังนี้ โซดุกุอได้ลำดับที่ 19 จาก 82 ทีม และครอสเวิร์ด ได้ลำดับที่ 52 จาก 120 ทีม ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต