โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดการแสดงบนเวทีกลางงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง (ภาคค่ำ) งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลำพูนในการจัดการแสดงความสามารถของนักเรียนขึ้น โดยมีการแสดง 13 ชุด โดยการควบคุมของ นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ทั้งนี้ นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมชมการแสดงและให้กำลังใจนักเรียนและครู ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน