รายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. รับชม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1