ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน และเพื่อศึกษาปัญหาสภาพความต้องการของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดชัยสถาน อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งมี นางวันพา จันทะสินธุ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ และโรงเรียนวัดป่าเส้า อำเภอเมืองลำพูน โดย นางวราพร ทวีพันธ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ