เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูนที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภายในสถานศึกษา ซึ่งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูนที่ 1 จัดขึ้นโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองที่ 1 เข้ารับการอบรม พร้อมนี้ ดร.เจตนา เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน