โรงเรียนวัดหนองซิว ร่วมจัดนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

โรงเรียนวัดหนองซิว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ และนิทรรศการเกี่ยวกับพระนางจามเทวี ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดลำพูนจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย และเพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนายธวัชชัย ชัยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองซิว และนักเรียน นำชมนิทรรศการ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน