เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 น.ส.เสาวภา ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ เข้ารับโล่ “รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิส (สปล.)” ปี 2559 ระดับประเทศ จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร