สมาคมพัฒนาการศึกษาตำบลนครเจดีย์ และศูนย์เรียนรวมตำบลมะกอกวัดช้างค้ำ จัดพิธีถวายราชสดุดี และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นางธนกาญจน์ สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนครเจดีย์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเนื่องใน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนในสมาคมพัฒนการศึกษาตำบลนครเจดีย์ และศูนย์เรียนรวมตำบลมะกอกวัดช้างค้ำ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน