“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และการประชุมฝ่ายบริหารครั้งที่ 12/2560

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” หลังจากจบรายการได้มีการประชุมฝ่ายบริหารครั้งที่ 12/2560 เพื่อมอบนโยบาย ทบทวน ปรึกษาและติดตามการดำเนินงาน โดยมี รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1